Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie  w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego (więcej…)

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast