Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

Oferta – wykonania sporządzenia operatu wyceny nieruchomości

L.dz. GN.6853.2.2015                               

Lubaczów, dn. 08.09.2015 r.
                                 

                                                      
                                                    Rzeczoznawcy Majątkowi    
                                                                                   
                                       O F E R T A

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oferuje do wykonania sporządzenie operatu wyceny nieruchomości:
1 –  oznaczonej nr ewidencji 308/1 o pow. 0.0103 ha i 309/1 o pow. 0.0325 ha położone w obr. ewid. nr 0013 Młodów gm. Lubaczów.
2 –   oznaczonej nr ewidencji 98/7 o pow. 0.0865 ha położona w obr. ewid. nr 0006 Potok Jaworowski gm. Wielkie Oczy. (więcej…)

Oferta – wykonania sporządzenia operatu wyceny nieruchomości o ograniczenie w drodze decyzji …

L.dz. GN.6853.2.2015              

Lubaczów, dn. 04.08.2015 r.
                                                                                      
                                                                  Rzeczoznawcy Majątkowi   
                                                                                    

                                      O F E R T A

 

     Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oferuje do wykonania sporządzenie operatu wyceny nieruchomości oznaczonej nr ewidencji 308/1 o pow. 0.0103 ha i 309/1 o pow. 0.0325 ha położone w obr. ewid. nr 0013 Młodów gm. Lubaczów. (więcej…)

Oferta – wykonania sporządzenia operatu wyceny nieruchomości o ograniczenie w drodze decyzji …

L.dz. GN.6852.1.2015                   

Lubaczów, dn. 04.08.2015 r.
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                   Rzeczoznawcy Majątkowi   
                                                                   
                 O F E R T A
(więcej…)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

 działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U.  z 2014r  nr  poz. 518/, § 3 Uchwały Nr XXVI/256/2001 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubaczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie   (więcej…)