Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U.  z 2015r  nr  poz. 782/, i  Uchwały Nr XXVI/256/2001 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubaczowskiego (więcej…)