Autor: P. Furgała- Starostwo Powiatowe

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U.  z 2016r    poz. 2147/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubaczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie. (więcej…)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ – ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce. (więcej…)