Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Euroregion Karpacki zaprasza na spotkanie informacyjne

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska” obejmującego po stronie polskiej terytorium powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz Miasta na prawach powiatu Przemyśl, a po stronie ukraińskiej: rejonów: Mościcki, Jaworowski, Drohobycki, Samborski, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska zaprasza na spotkanie informacyjne dla partnerów z obszaru powiatu lubaczowskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 7- ego lutego br w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w godzinach 10.00 – 13.00. (więcej…)