Przetargi-aktualne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 6+750 – 11+608

Ogłoszenie nr 550849-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

SIWZ_Przebudowa dp_1677R_w_km_6+750_-_11+608

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu lubaczowskiego (Zadania 1-3)

Ogłoszenie nr 541512-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

SIWZ_Opracowanie dokumentacji projektowej Zad. 1-3

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 1 – Lipsko_Brzeziny

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 2 – Krowica

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 3 – Stary Dzików

Zał 1 Poglądowy przebieg – Lipsko-Brzeziny – Zadanie nr 1

Zał 1 Poglądowy przebieg -Krowica – Zadanie nr 2

Zał 1 Pogladowy przebieg Stary Dzików – PGR Stary Dzików – Zadanie nr 3

Zał 2 Ogólne warunki umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 1

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 2

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 3

 

Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu lubaczowskiego (Zadania 1-4)

Ogłoszenie nr 530395-N-2019 z dnia 2019-03-28 r.

SIWZ

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 1 – Lipsko_Brzeziny

Zał 1 Poglądowy przebieg – Lipsko-Brzeziny – Zadanie nr 1

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 2 – Lubaczów

Zał 1 Poglądowy przebieg – Lubaczów – Załącznik nr 2

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 3 – dr. 1688R

Zał 1 Poglądowy przebieg – dr. 1688R – Zadanie nr 3

Zał 1 OPZ – Zadanie nr 4 – Krowica

Zał 1 Poglądowy przebieg -Krowica – Zadanie nr 4

Zał 2 Ogólne warunki umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 1

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 2

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 3

Zał 5 – formularz oferty – Zadanie nr 4

Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2019

Inf. o unieważnieniu postępowania – Zadanie nr 1 i nr 4

Informacja o wyborze oferty – Zadanie nr 2

Informacja o wyborze oferty – Zadanie nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 0+786

Ogłoszenie nr 526652-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

SIWZ_Przebudowa dp_1686R_w_km_0+070-0+786

Zał 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

Modyfikacja SIWZ i odp. na pyt

Zał 1 Modyfikacja SIWZ i odp. na pyt

Modyfikacja treści SIWZ i odp. na pyt. 04.04.19

Zał 1 Modyfikacja SIWZ i odp. na pyt. 04.04.19

Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2019