Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Obrona Cywilna

Obrona Cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się […]

0 komentarzy

Gdy nie ma energii elektrycznej

Zakłócenia w dostawie mogą być wynikiem wielu czynników, miedzy innymi: brak prądu, silne wiatry, lód i ciężki śnieg oraz uszkodzenie instalacji. Dostawy prądu przywrócone zostają zazwyczaj w krótkim czasie. Jednakże od czasu do czasu mogą zdarzyć się poważniejsze przerwy w dostawie energii.

0 komentarzy

Zasady postępowania z materiałami wybuchowymi

PAMIĘTAJ: 1.     Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).

0 komentarzy

Jak zachowywać się przed i w czasie wystąpienia upałów.

Upał - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych nas i otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.   PRZED WYSTĄPIENIEM UPAŁÓW [...]
0 komentarzy

Jak postępować podczas zagrożenia wichurą, huraganem, gradobiciem

OCHRONA PRZED SILNYMI WIATRAMI I GRADEM MA NA CELU: W pierwszej kolejności: 1.      ostrzeżenie mieszkańców miasta, kierowników zakładów pracy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, 2.      osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych. W drugiej kolejności: 1.      podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.   CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED SPODZIEWANĄ WICHURĄ: ·         Upewnij [...]
0 komentarzy

Komunikaty ostrzegawcze

0 komentarzy

Sygnały alarmowe

0 komentarzy
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast