Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2013r. -pieczy zastępczej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2012 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2012r.- Organizacji i prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2012 r. – ochrony i promocji zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego na 2012 r. – kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2012r. – kultury

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na wsparcie lub realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2013 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na wsparcie lub realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2013 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2013 r. – z zakresu kultury

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2014 r..

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego kontursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego na 2017 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w 2018 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast