Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Lubaczowskiego

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu, sporządzonego na okres od 01-01-2019 do 31-12-2028, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzania lasu. (więcej…)