Rada Powiatu

Skład V kadencji Rady Powiatu na lata 2014-2018:

 1. Głaz Paweł
 2. Gmyrek Zygmunt
 3. Goraj Henryk
 4. Karaś Józef
 5. Kędzior Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady
 6. Kotula Wiesław
 7. Maria Magoń od 11.12.2014r .
 8. Mazurkiewicz Marian
 9. Michalik Józef – Starosta
 10. Mokrzycki Stanisław
 11. Pałczyńska Jadwiga – Przewodniczący Rady
 12. Rachwalik Dorota
 13. Strumidło Stanisław
 14. Wiśniewski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
 15. Wróbel Dorota
 16. Wróbel Zbigniew
 17. Zając Jerzy
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast