IV Powiatowy Piknik Ekologiczno-Geologiczny

To wydarzenie się zakończyło

Celem Pikniku jest promocja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego tj. obowiązku segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych, potrzeby sadzenia drzew i dbania o bioróżnorodność.

Tegoroczny obszar tematyczny imprezy, będzie dodatkowo rozszerzony o edukację w postaci prezentacji stoisk geologicznych, quizów, mini warsztatów oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży, promocję niedocenionych zasobów geologicznych powiatu lubaczowskiego, rozbudzenie wśród uczestników pasji obserwowania i poznawania dziedzictwa przyrodniczego i geologicznego.

Dodatkowo zostanie zaprezentowana zdrowa i ekologiczna żywność oraz odbędzie się panel poświęcony tematyce wymiany kotłów o niskiej sprawności na ekologiczne (5 klasa emisji spalania) i energooszczędne kotły, które mogą przysłużyć się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją.

Planowana impreza plenerowo-edukacyjna, będzie dodatkowo polegała na upowszechnianiu wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

PRZEBIEG IMPREZY:
8:30 – Oficjalne rozpoczęcie Pikniku i powitanie przybyłych uczestników przez Starostę Lubaczowskiego Pana Zenona Swatek.
8:45 – Wystąpienia zaproszonych gości.
9:00 – ,,Bukiet Talentów” – spektakl ekologiczny dla najmłodszych uczestników w wykonaniu Teatru ,,Kultureska” – scena Pikniku.
9:00 – Otwarcie punktu z przyjmowania surowców wtórnych oraz stoiska wydawania sadzonek drzew leśnych w zamian za surowce wtórne.
9:00 – zajęcia edukacyjne, konkursy, pokazy dla dzieci i młodzieży z zakresu geologii i paleontologii prowadzone na stoiskach Centralnego Muzeum Geologicznego w Warszawie:
• ,,Rozpoznawanie skał i minerałów”,
• ,,Skamieniały świat – bioróżnorodność wymarłych organizmów”,
• ,,Dzieje życia na Ziemi”,
• Stanowisko geologiczne – zajęcia i pokazy w oparciu o kolekcje dydaktyczne skał i minerałów,
• Stanowisko paleontologiczne – konkursy i pokazy w oparciu o kolekcje dydaktyczne skamieniałości ,
• Stanowisko z grami i konkursami geologicznymi i geograficznymi,
• Stanowisko pt. geologia dla najmłodszych,
• Miniekspozycja okazów muzealnych.
Zajęcia prowadzone na stoiskach Centralnego Muzeum Geologicznego w Warszawie będą prowadzone dla chętnych grup równolegle z pozostałymi zajęciami prowadzonymi przez Teatr ,,Kultureska” oraz Stowarzyszenie ,,Ekoskop” do zakończenia imprezy.
10:00 – Zajęcia animacyjne dla najmłodszych poprowadzone przez aktorów Teatru ,,Kultureska”.
10:30 – Happening antysmogowy prowadzony przez Stowarzyszenie ,,Ekoskop”:
• Podanie informacji na temat stanu powietrza w Europie, Polsce oraz powiecie lubaczowskim.
• Badanie stanu powietrza w laboratorium plenerowym.
• Przemarsz delegacji szkół z hasłami antysmogowymi oraz rozstrzygniecie konkursu na najbardziej zorganizowaną ,,antysmogową grupę szkolną” – ocena haseł i strojów.
• Gra w formie zabawy ,,Kto lepiej ratuje czyste powietrze?”.
• Skandowanie haseł antysmogowych.
• Quiz antysmogowy w formie zabawy skierowany do przedstawicieli szkół.
• Prezentacja i rozdanie ulotek antysmogowych.
• Zakończenie happeningu.
12:00 – 13:30 – ,,Zielony mikrofon” – prezentacje oraz występy artystyczne młodzieży szkolnej na temat ekologii – scena Pikniku.
12:00 – prelekcja popularnonaukowa ,,Poczet polskich dinozaurów” – Paweł Woźniak – Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski – sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (I piętro) – szkoły podstawowe.
12:00 – Prezentacje wystawców produktów ekologicznych oraz tradycyjnych – strefa produktów ekologicznych.
13:00 – Prezentacje producentów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii oraz kotłów ekologicznych (5 klasy emisji i ekoprojektu) – strefa Odnawialnych Źródeł Energii oraz kotłów ekologicznych.
13:00 – prelekcja popularnonaukowa ,,Jak to jest być karbońską rośliną” – Paweł Woźniak Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski – sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (I piętro) – szkoły średnie.
13:40 – Zakończenie.

W trakcie trwania IV Powiatowego Pikniku Ekologiczno-Geologicznego będą wystawione stoiska edukacyjno–promocyjne zaproszonych instytucji: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Oleszyce, Lubaczów i Narol), Centralne Muzeum Geologiczne w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, ,,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o., Zespół Szkół w Oleszycach, producenci kotłów spełniających normy V klasy emisji spalin i ekoprojektu, producenci produktów ekologicznych oraz tradycyjnych.

Drukuj