Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „ PAMIĘĆ BOHATEROM”

To wydarzenie się zakończyło

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
pt. „ PAMIĘĆ BOHATEROM”

Cele:
– uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
– popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
– kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturalnej z własnym narodem, historią i tradycją,
– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
– utrwalanie poczucia dumy narodowej,

Uczestnicy konkursu:
– konkurs skierowany jest do uczestników klas I- III LO,

Przebieg konkursu:
– konkurs przebiega w II etapach,
I etap – eliminacje klasowe:
– każda klasa w wyniku eliminacji wyłania uczestników konkursu,
– zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów należy przekazać do biblioteki szkolnej do 28 września ,

II etap- etap szkolny:
– odbędzie się 23 X o godz. 9:30 w bibliotece szkolnej,

Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza lub pieśni o tematyce patriotycznej,
( bez podkładu muzycznego),
– uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora,

Kryteria oceny:
– dobór i rozumienie tekstów,
– opanowanie tekstu,
– dykcja,
– ekspresja wypowiedzi,

Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy!!!
Zapraszamy

Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast