Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019

To wydarzenie się zakończyło

5 000 zł na inicjatywę społeczną – zaproszenie na spotkanie !!!!
 
Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, KGW oraz osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy na inicjatywy lokalne na spotkanie w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”
 
Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14.00
 
Podczas spotkania zostaną omówione warunki udziału w projekcie i zasady pozyskania mikrodotacji na inicjatywy społeczne.
 
Informacje o projekcie na: http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl  lub u koordynatora projektu: Damian Zakrzewski 790 688 622
Drukuj