Rekrutacja do WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

To wydarzenie się zakończyło