Zaprojektuj logo – 100 lat Niepodległej!

To wydarzenie się zakończyło

ZAPROJEKTUJ LOGO!
Z okazji Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie artystycznym polegającym na zaprojektowaniu Logo.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN

Konkursu na Logo Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 26.
 2. Uczestnikiem może być uczeń wyżej wymienionego liceum. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
 3. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu Logo, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie i będzie przeznaczony do celów promocyjnych.
 4. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę i może zawierać logotyp szkoły. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
  • być oryginalne i informacyjne;
  • cechować się wysokim poziomem artystycznym;
  • być uniwersalne, aby można było je wykorzystywać w różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.
 5. Projekt wyjściowy musi być wykonany w formie papierowej w dowolnej technice (maksymalny format A3) lub elektronicznej jako plik PDF, JPG, XCF, PSD wysokiej rozdzielczości oraz plik CDR (Corel Draw) w wersji do X7.
  Każda zgłoszona praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasa.
 6. Termin składania prac upływa 19 października 2018 r. Prace papierowe należy dostarczyć do pani Doroty Czajki lub pani Marty Kozłowskiej. Prace w wersji elektronicznej zapisane na płycie CD należy przekazać pani Aleksandrze Kozłowskiej.
  Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszony projekt jest dziełem ucznia i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
  Zgłoszenie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
  Z chwilą zgłoszenia projekty przechodzą na własność Organizatora. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, są jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego, bezterminowego i nieograniczonego wykorzystywania Loga przez Organizatora.
 7. Oceny projektów dokona specjalnie powołane jury:
  • Pani Marta Zabrońska – Naczelnik Wydziału Oświaty,
  • Pani  Monika Garbacz – Nauczycielka historii i WOK ,
  • Pan Dyrektor Zbigniew Hypiak.
   Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna. Jury dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu Logo.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2018 podczas uroczystej akademii z okazji Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a następnie opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.lo-lubaczow.pl. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji na stronie szkoły.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast