Sadzenie drzew miododajnych,sposobem na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

To wydarzenie się zakończyło