XXXVII Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę

 Zapisy dokonywane są w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej.

Drukuj