ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli objętych realizacją projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”