Autor: Administrator - Starostwo Lubaczów

Lubaczowskie drogi do niepodległości

Rok 2021 to rok wyjątkowych dla Ziemi Lubaczowskiej rocznic. Jedna z nich to 100- rocznica nadania gen. Stanisławowi Dąbkowi Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari. Stąd też w niedzielę 3 października br.  Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zaprosiło na konferencję „Lubaczów w drodze do Niepodległości”,  poświęconą roli lokalnych bohaterów w procesie odzyskiwania przez Polskę Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem osoby gen. Stanisława Dąbka i jego zasługi w walkach o Lubaczów. Uczestników konferencji gościło Muzeum Kresów w Lubaczowie. (więcej…)

KOMUNIKAT

Starosta Lubaczowski zaprasza do udziału w XII edycji przedsięwzięcia

TALENT POWIATU LUBACZOWSKIEGO

Aby uhonorować Nauczycieli i Uczniów za działania w rozwijaniu uzdolnień, talentów, aktywności i podejmowanie inicjatyw w tym zakresie oraz odniesione sukcesy przyznane zostaną następujące wyróżnienia: (więcej…)