Autor: Administrator - Starostwo Lubaczów

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie w 2021r

                                                                      Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

 

działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2020r  nr  poz. 65
z  późn.zm/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Powiatu Lubaczowskiego

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie w 2021r. 

(więcej…)

Apel

Prezydium KK nr 1/20 ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II

Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na osobę świętego Jana Pawła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża-Polaka uległa wielkiemu nasileniu.

(więcej…)

„Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz przygotowań do beatyfikacji i nadchodzącej 120. rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, zrealizowało projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego, pt. „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej.

(więcej…)