Autor: Administrator - Starostwo Lubaczów

„Na tropie zwierza”

Grupa Nieformalna Teraz My i Patron Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” oraz Hufiec ZHP Lubaczów zrealizował wydarzenie w ramach projektu Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020 pod hasłem „Na tropie zwierza”. Celem przedsięwzięcia było między innymi budowanie własnej, odrębnej tożsamości, tworzenie warunków do pełnej akceptacji siebie w relacjach z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

(więcej…)