Autor: Administrator - Starostwo Lubaczów

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy „Przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej wartości 130 000 złotych na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.  zm.)

Powiat Lubaczowski zaprasza do złożenie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”. (więcej…)

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie w 2021r

                                                                      Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

 

działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2020r  nr  poz. 65
z  późn.zm/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Powiatu Lubaczowskiego

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie w 2021r. 

(więcej…)

Apel

Prezydium KK nr 1/20 ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II

Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na osobę świętego Jana Pawła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża-Polaka uległa wielkiemu nasileniu.

(więcej…)