Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach – program Erasmus+

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu od wrzenia 2018r. rozpoczynamy realizację projektu Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach. W ramach projektu 32 uczennic i uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik odbędzie staże zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w kursie języka hiszpańskiego, programie kulturowym oraz spotkaniach z hiszpańską młodzieżą.

Udział w projekcie umożliwi naszej młodzieży poszerzenie kompetencji zawodowych, przyczyni się do wzrostu działań przedsiębiorczych, mobilności i samodzielności oraz zwiększy jej konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

Dla naszej szkoły będzie to okazja na nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami działającymi w branży rolniczo-leśnej i turystyczno-gastronomicznej. Dzięki konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku europejskim będziemy mogli zweryfikować program praktyk zawodowych, co spowoduje wzrost synergii między kształceniem szkolnym a środowiskiem pracy.

źródło: Zespół Szkół w Oleszycach

Drukuj