Gmina Lubaczów

Gmina Lubaczów położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, u ujścia rzeki Sołotwy do Lubaczówki, dopływu Sanu, w przygranicznym obszarze Polski i Ukrainy. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
W odległości 8 km na północ gmina Lubaczów sąsiaduje z Miastem i gminą Cieszanów, 8 km na zachód z gminą Oleszyce, 37 km na północny wschód z granicą państwa w gminie Hrebenne, natomiast na południe w odległości 26 km z przejściem granicznym w Korczowej.
Powierzchnia gminy Lubaczów wynosi 203 km². Pod względem zajmowanego obszaru gmina zalicza się do jednej z większych w województwie. Siedziba gminy to Lubaczów.

Głównymi ośrodkami pracy, usług, administracji, kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców gminy jest miasto Lubaczów, obejmujące obszar 26 km².
Gmina Lubaczów jest jednostką bardzo rozbudowaną, sieć osadniczą gminy tworzą 23 sołectwa, są to: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Budomierz, Dąbków, Dąbrowa, Hurcze, Karolówka, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Podlesie, Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka, Załuże. Dla celów statystycznych wśród miejscowości Gminy Lubaczów wyodrębniana jest dodatkowo Huta Kryształowa, która jest jednym z trzech wolno stojących osiedli byłego PGR-u.

Urząd Gminy Lubaczów:
ul. Jasna 1,  37 – 600 Lubaczów
powiat lubaczowski, woj. podkarpackie

tel: 166321684, 166321185, 166322656
fax: 177173655
e-mail: wojt@lubaczow.com.pl
e-mail: zastepca@lubaczow.com.pl
e-mail: sekretarz@lubaczow.com.pl
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl

źródło: lubaczow.com.pl