Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

tel. (016) 632 87 47 – Dyrektor
(016) 632 87 48 – PODGiK
(016) 632 87 49 – PODGiK
(016) 632 87 45 – Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 43 – Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 44 – Księgowość

e-mail: podgik@lubaczow.powiat.pl – Dyrektor

PODGiK:
m.hojdak@lubaczow.powiat.pl – Małgorzata Hojdak
g.bak@lubaczow.powiat.pl – Grzegorz Bąk
m.szczybylo@lubaczow.powiat.pl – Michał Szczybyło

Ewidencja Gruntów i Budynków:
e.zadworna@lubaczow.powiat.pl – Ewelina Zadworna
k.kruk@lubaczow.powiat.pl – Krzysztof Kruk
e.baran@lubaczow.powiat.pl – Edyta Baran

GEOPORTAL POWIATU LUBACZOWSKIEGO – Kliknij tutaj

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Terenem działania Ośrodka jest Powiat Lubaczowski. Ośrodek jest jednostką budżetową.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie :

 1. obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • udzielanie informacji o posiadanym zasobie , sposobach jego wykorzystania i udostępniania
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • udostępnianie danych z zasobu
  • weryfikacja danych, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu
  • gromadzenie i udostępnianie wyciągów z operatów szacunkowych
  • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
  • wyłączanie dokumentów z zasobu modernizacja i aktualizacja bieżącego zasobu tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego
 2. ewidencji gruntów i budynków
  • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpowiednich dokumentów np. prawomocnych decyzji administracyjnych , odpisów aktów notarialnych
  • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
  • sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Dyrektorem PODGiK jest mgr inż. Stanisława Świerk

Majątek jednostki stanowią:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • zasób geodezyjny i kartograficzny
Obsługa stron
Strony przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800– 1400
Wydawanie zaświadczeń, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż kopii map ewidencyjnych, zasadniczych odbywa się niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku.
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów.

INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO

Na terenie całego Powiatu Lubaczowskiego funkcjonuje baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz baza danych obiektów topograficznych (BDOT500).

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 20.08.2015r. dla:
– Miasta Lubaczów,
– Miasta Cieszanów,
– Miasta Narol,
– Miasta Oleszyce,
– Gminy Lubaczów,
– Gminy Cieszanów,
– Gminy Oleszyce.

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 25.11.2015r. dla:
– Gminy Wielkie Oczy,
– Gminy Horyniec-Zdrój,
– Gminy Narol,
– Gminy Stary Dzików.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu
Wzór dokumentu obliczenia opłaty
Wykaz miejscowości wraz z informacją o udostępnianych materiałach zasobu geodezyjnego
Informacje dotyczące RODO i klauzula

Dokumenty wymagające analizy i dodatkowych wyjaśnień sporządzane są z zachowaniem terminów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiały udostępniane są na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych.

Opłaty za udostępnianie materiałów pobierane są przed udostepenieniem materiałów zasobu i naliczane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2014r. poz 897.)n

Drukuj

Kontakt

Godziny otwarcia

 • poniedziałek
  08:00 - 14:00
 • wtorek
  08:00 - 14:00
 • środa
  08:00 - 14:00
 • czwartek
  08:00 - 14:00
 • piątek
  08:00 - 14:00
 • sobota
  Zamknięte
 • niedziela
  Zamknięte