Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie

tel. (016) 632 87 47 – Dyrektor
(016) 632 87 48 – PODGiK
(016) 632 87 49 – PODGiK
(016) 632 87 45 – Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 43 – Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 44 – Księgowość

GEOPORTAL POWIATU LUBACZOWSKIEGO – Kliknij tutaj
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Terenem działania Ośrodka jest Powiat Lubaczowski. Ośrodek jest jednostką budżetową.

 

Ośrodek realizuje zadania w zakresie :

 1. obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • udzielanie informacji o posiadanym zasobie , sposobach jego wykorzystania i udostępniania
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • udostępnianie danych z zasobu
  • weryfikacja danych, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu
  • gromadzenie i udostępnianie wyciągów z operatów szacunkowych
  • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
  • wyłączanie dokumentów z zasobu modernizacja i aktualizacja bieżącego zasobu tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego
 2. ewidencji gruntów i budynków
  • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpowiednich dokumentów np. prawomocnych decyzji administracyjnych , odpisów aktów notarialnych
  • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
  • sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Dyrektorem PODGiK jest mgr inż. Stanisława Świerk

Majątek jednostki stanowią:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • zasób geodezyjny i kartograficzny
Obsługa stron
Strony przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800– 1400
Wydawanie zaświadczeń, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż kopii map ewidencyjnych, zasadniczych odbywa się niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku.
 

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów.

INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO

Na terenie całego Powiatu Lubaczowskiego funkcjonuje baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz baza danych obiektów topograficznych (BDOT500).

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 20.08.2015r. dla:
– Miasta Lubaczów,
– Miasta Cieszanów,
– Miasta Narol,
– Miasta Oleszyce,
– Gminy Lubaczów,
– Gminy Cieszanów,
– Gminy Oleszyce.

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 25.11.2015r. dla:
– Gminy Wielkie Oczy,
– Gminy Horyniec-Zdrój,
– Gminy Narol,
– Gminy Stary Dzików.

Drukuj

Kontakt

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
  ul. Jasna 1
  37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia

 • poniedziałek
  08:00 - 14:00
 • wtorek
  08:00 - 14:00
 • środa
  08:00 - 14:00
 • czwartek
  08:00 - 14:00
 • piątek
  08:00 - 14:00
 • sobota
  Zamknięte
 • niedziela
  Zamknięte