Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

tel. 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Zachowane pozostają numery:
997 – Policja,
998 – Straż Pożarna,
999 – Pogotowie Ratunkowe.

Drukuj