Powstaje marka turystyczna Roztocze

Dziś (29.12) Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała konferencję prasową online, dotycząca tworzenia marki Roztocze- projektu realizowanego przez LROT. Zaprezentowano strategię kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze na lata 2021-2026, historyczny dokument dla regionu Roztocza.

Podczas konferencji przedstawiono efekty realizowanego projektu “Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” oraz  oficjalnie ogłoszono laureatów certyfikacji obiektów noclegowych, gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza, w tym wielu z terenu Powiatu Lubaczowskiego.

W konferencji wziął udział Michał Mulawa- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Paweł Wójcik- Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  oraz Dorota Lachowska- Dyrektor LROT.

Dziś kamień milowy, bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o stworzenie marki turystycznej Roztocza – mówił podczas konferencji Michał Mulawa- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wspominając o podpisanym wcześniej przez Jarosława Stawiarskiego- Marszałka Woj. Lubelskiego oraz Władysława Ortyla- Marszałka Woj. Podkarpackiego  liście intencyjnym,  dotyczącym tworzenia marki.

Roztocze to kraina, która wymaga tego, by się nią zająć na poważnie, żeby ją rozwijać i włączyć do rozwoju turystyki, żeby nie tylko turyści byli zadowoleni z przyjazdu na Roztocze, ale też aby mieszkańcy mogli zwiększać swoje dochody i znajdować miejsca pracy, bo turystyka to doskonałe narzędzie, by rozwijać regiony– podkreślała z kolei Dorota Lachowska- Dyrektor LROT.

Głównym celem projektu “Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,  było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą ideą projektu jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na Roztoczu również w rzadziej odwiedzanych miejscach tej krainy.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. W procesie certyfikacji zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych, 10 gospodarstw agroturystycznych oraz 30 atrakcji turystycznych. Są to „Miejsca marki Roztocze”, oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów indywidualnych, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości potencjalnych turystów. Wśród certyfikowanych obiektów znalazł się: Zespół Cerkiewny w Radrużu, Wiśniowa Górka, Gospodarstwo Agroturystyczne Dzikowsko, Chutor Gorajec, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej, Linia Schronów Mołotowa, Ekoszlak- Poznawczy Szlak Dziecięcy w Gorajcu, Centrum Koncertowo- Wystawiennicze w Narolu, Leśna Chata w Kowalówce oraz Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej. Pełna lista dostępna jest na stronie https://www.roztoczetravel.pl/zaplanuj-pobyt.

W kolejnym etapie będą prowadzone następne nabory do certyfikacji.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwi rozwój marki turystycznej Roztocze i tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystycznych. Efektem projektu będzie szeroka promocja certyfikowanych obiektów za pomocą dedykowanej strony internetowej, aplikacji mobilnej, jak również na profilach w mediach społecznościowych. Dodatkowo, opracowany został folder promujący markę Roztocze zawierający informację o wszystkich obiektach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji.

W ramach projektu powstał dedykowany portal www.roztoczetravel.pl, gdzie można znaleźć przede wszystkim informacje o wszelkich atrakcjach na Roztoczu, szlakach rowerowych i pieszych, miejscach pamięci, zabytkach i kulinariach.

Całość konferencji jest dostępna na profilu FB LROT.

Drukuj