Adam Swatek-Czernecki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubaczowie