Henryk Goraj

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji