Józef Michalik

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych