Stanisław Strumidło

Członek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego, Członek Komisji Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego