Zbigniew Wróbel

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Członek Komisji Gospodarki ,Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego