Ogłoszenie nr 540223209-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Lubaczów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607963-N-2020
Data: 09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Lubaczowski, Krajowy numer identyfikacyjny 65090028100000, ul. ul. Jasna  1, 37-600  Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 700, e-mail j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl, faks 166 328 709.
Adres strony internetowej (url): www.powiatlubaczowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: Or.272.1.2.2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: Or.042.1.2.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Data rozpoczęcia 2021-11-30 2020-12-31 2021-11-30
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia 2021-11-30 2020-12-31 2021-11-30