Ogłoszenie nr 540223549-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Lubaczów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607963-N-2020
Data: 09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Lubaczowski, Krajowy numer identyfikacyjny 65090028100000, ul. ul. Jasna  1, 37-600  Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 700, e-mail j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl, faks 166 328 709.
Adres strony internetowej (url): www.powiatlubaczowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Realizacja szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadania 1-3: ZADANIE NR 1 – Warsztaty dla uczniów – Innowacyjność, Trening Kreatywności, Szybkie i skuteczne uczenie się ZADANIE NR 2 – Kurs Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia + podręcznik + certyfikat ZADANIE NR 3 – Kurs instruktora szachowego dla nauczycieli LO w Lubaczowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Realizacja szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadania 1-3: ZADANIE NR 1 – Warsztaty dla uczniów – Innowacyjność, Trening Kreatywności, Szybkie i skuteczne uczenie się ZADANIE NR 2 – Kurs instruktora szachowego dla nauczycieli LO w Lubaczowie ZADANIE NR 3 – Kurs Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia + podręcznik + certyfikat 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.