„Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej”

„Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej” ukazuje symbiozę dwóch środowisk – przyrodniczego i kulturowego. Bardzo często obok drewnianej opuszczonej cerkwi stoją wielowiekowe dęby – pomniki przyrody. Album podzielony jest na dwie części. Pierwsza poświęcona jest przyrodzie, w której możemy znaleźć zdjęcia z parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zwierząt czy unikalnych, chronionych prawnie roślin. W drugiej części możemy znaleźć zdjęcia najciekawszych zabytków znajdujących się na terenie powiatu lubaczowskiego. Autorami tekstu są m.in.  Danuta Krawiec, Janusz Mazur i Marek Wiśniewski; zdjęć m.in. Andrzej Gryniewicz, Grzegorz Szafran. Wydawcą Albumu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.