Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Walory turystyczne

Granice powiatu lubaczowskiego obejmują interesujące rejony geograficzne, które stają się celem zainteresowania coraz większej rzeszy turystów grupowych i indywidualnych. Tu bowiem leży Płaskowyż Tarnogrodzki z Lasami Sieniawskimi i Puszczą Solską, gdzie można spotkać zwierzynę łowną i chronioną, rzadkie gatunki ptaków, gadów i roślin. Rzeki obfitujące w wiele gatunków ryb, dzięki oczyszczalniom ścieków są coraz czystsze, o czym świadczy występowanie w nich raków i ryb typowych dla rzek górskich. Można też spotkać żeremia bobrów.

Dla turystów najciekawszy jest rejon Roztocza. Północną część powiatu zajmuje Południoworoztoczański Park Krajobrazowy. Wśród atrakcji warto wymienić przełom Tanwi, tworzący szereg wapiennych progów, zwanych szumami.

Roztocze Wschodnie i część środkowego charakteryzuje się najwyższymi wzniesieniami w granicach Polski – Długi Goraj o wysokości 391 m n.p.m. i nieco niższe – Wielki Dział i Krągły Goraj. Roztocze w granicach powiatu cechuje znaczne zalesienie, sięgające 60 %.

Bogate środowisko przyrodnicze uzupełniają liczne zabytki architektury sakralnej i pałacowej –  niektóre spośród nich to prawdziwe perły. Należy do nich niewątpliwie oryginalny zespół cerkiewny w Radrużu- zabytek klasy „0” (XVI – XVII w), pałac w Narolu (XVIII w), drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w), dwory obronne (najstarszy w Wielkich Oczach), kościoły w Wielkich Oczach, Horyńcu Zdroju, Oleszycach, Narolu czy Lipsku. Występują tutaj również liczne kurhany.

            Na terenie powiatu lubaczowskiego znajduje się szlak architektury drewnianej – Trasa VI o długości 189 km, która prowadzi przez tereny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w znacznej części w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Na trasie znajduje się kilka obiektów o wybitnych walorach architektonicznych i równocześnie znakomitych walorach widokowych. Proponowane obiekty często występują w zespołach z wolnostojącymi dzwonnicami (są to cerkwie w Gorajcu, Łówczy, Starych Oleszycach, Woli Wielkiej, Radrużu). W większości cerkwie wzniesione są w układzie tradycyjnym, w kilku przypadkach poważnie zmodyfikowanym (Kowalówka, Opaka, Stare Oleszyce, Łówcza). Wyjątkiem w tej grupie jest najpóźniej wzniesiona, XIX-wieczna cerkiew w Szczutkowie, będąca odzwierciedleniem poszukiwań stylu narodowego w architekturze cerkiewnej. W grupie obiektów o układzie tradycyjnym znalazła się również cerkiew w Wielkich Oczach. Jest to jednak obiekt o tyle interesujący, że posiadający bardzo rzadko spotykaną konstrukcję szachulcową. W jednej miejscowości (Łukawcu) oprócz cerkwi znajduje się XVIII-wieczny drewniany kościół kontynujący jeszcze gotyckie tradycje.

Wszystkie te walory są dostępne dla turystów –  dotarcie do różnych zakątków ziemi lubaczowskiej umożliwia linia kolejowa i dobra siec dróg i połączeń autobusowych.

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie