Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Geoprodukt

Podsumowanie forum: https://powiatlubaczowski.pl/viii-ogolnopolskie-forum-geoprodukt-od-potencjalu-do-geoproduktu/

 

 

Ogólnopolskie Forum GEOprodukt- pierwszy raz na Roztoczu!

Powiat Lubaczowski wraz ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze Wschodnie” z Lubaczowa, przy współorganizacji Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zapraszają  do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum GEO-PRODUKT pod hasłem „Od potencjału do geoproduktu”, które odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  „Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej oraz w obszarze subregionu Roztocze Wschodnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września.

Forum GEO-PRODUKT zostało zainaugurowane w 2015 roku przez Geopark Kielce. Stanowi platformę wymiany doświadczeń  dla osób związanych z branżą geoturystyczną. Celem wydarzenia jest między innymi promocja zagadnień, związanych z dziedzictwem ziemi oraz integracja środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych na rzecz udostępniania dziedzictwa geologicznego.

Tegoroczne Forum patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Patronat naukowy przyznał wydarzeniu Rektor UMCS w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Patronat instytucjonalny sprawuje Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Lubelska Regionalna Organizacja  Turystyczna.

Wydarzenie jest kierowane do samorządowców, przedsiębiorców oraz  przedstawicieli branż okołoturystycznych.  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zgłoszenia przyjmowane są do  16 września poprzez formularz: https://tiny.pl/cclqv

 

 

Program  VIII Ogólnopolskiego Forum GEO-PRODUKT

 

5 października 2023 r., Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Dębowy Dwór”, Ruda Różaniecka, Powiat Lubaczowski

9.00–10.00 – Rejestracja

10.00–10.30 – Uroczyste otwarcie Forum i powitanie uczestników

10.30–12.30: Sesja plenarna I: Od zasobów do lokalnego produktu geokulturowego (moderator: dr hab. inż. Jan Urban, IOP PAN w Krakowie)

 1. Geoturystyka i geoparki w Polsce – główne wyzwania, szanse i perspektywy rozwoju

mgr Michał Poros (Kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach)

 1. Od inwentaryzacji geostanowisk, przez interpretację dziedzictwa geologicznego
  i kulturowego, do produktu geoturystycznego

dr inż. Ewa M. Welc, dr inż. Krzysztof Miśkiewicz (AGH w Krakowie)

 1. Przykłady dobrych praktyk w kreowaniu produktu geoturystycznego

dr hab. Maria Górska-Zabielska (UJK w Kielcach)

 1. Nowoczesne techniki w dokumentowaniu, interpretacji oraz popularyzacji zasobów dziedzictwa geokulturowego oraz kreowaniu geoproduktu

prof. dr hab. Waldemar Kociuba (UMCS w Lublinie)

 

12.30–13.00 – Przerwa kawowa

 

13.00–14.30: Sesja plenarna II: Aspekty samorządowe, społeczne, naukowe i edukacyjne w procesie planowania produktu geoturystycznego (moderator: dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK w Kielcach)

 1. Rola społeczności lokalnej, samorządu oraz partnerstwa naukowego w powstaniu ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny” w Górach Świętokrzyskich

dr hab. Anna Fijałkowska-Mader, mgr inż. Ewelina Bąk, mgr inż. Karolina Bieńko, mgr inż. Agnieszka Milianowicz (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy)

 1. Aspekt samorządowo-społeczny w procesie zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Gminie Kozy (woj. śląskie)

mgr inż. Agnieszka Handzlik (Urząd Gminy Kozy, powiat bielski)

 1. Perspektywy popularyzacji geoturystyki i geoedukacji wśród studentów turystyki

dr Andrzej Kacprzak, mgr Monika Cychowska-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)

14.30–15.30 – Przerwa obiadowa

15.30–17.30: Sesja plenarna III: Potencjał do kreowania turystycznego produktu geo-kulturowego na Roztoczu Wschodnim (moderator: dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS)

 1. Dziedzictwo geologiczne Roztocza Wschodniego w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik (UMCS w Lublinie), dr hab. inż. Jan Urban (IOP PAN w Krakowie)

 1. Zasoby kulturowe jako podstawa do kreowania produktu geoturystycznego na Roztoczu Wschodnim

dr Renata Krukowska, dr Joanna Szczęsna (UMCS w Lublinie)

 1. Możliwości wykorzystania zasobów geoturystycznych Roztocza Wschodniego w edukacji dzieci i młodzieży

dr Joanna Szczęsna (UMCS w Lublinie)

 1. Produkt turystyczny w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, mgr  inż. Jakub Skibiński (UMCS w Lublinie)

17.30–18.00 – Przerwa kawowa i sesja posterowa

19.00 – Kolacja

 

6 października 2023 r.

8.00–8.30 – Śniadanie

9.00–14.00: Sesja terenowa: Potencjał geologiczny oraz geokulturowy  Roztocza Wschodniego – warsztaty terenowe  na wybranych geostanowiskach:

 • odsłonięcia otworów miocenu w Hucie Różanieckiej
 • wapienne nagrobki i ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej
 • wapienne nagrobki na cmentarzu grekokatolickim w Starym Bruśnie
 • kamieniołom kamieni mioceńskich w Starym Bruśnie

14.00–15:00- Obiad

15:00–15.30 – Podsumowanie i zakończenie VIII Ogólnopolskiego Forum Geo- produkt