Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Publikacje o regionie

Kliknij na okładkę publikacji, aby dowiedzieć się więcej.

Wiersze lokalnych poetów: Krystyny Czerwiec, Józefa Furgały, Marii Grądzkiej- Kuczek, Józefa Kornagi, Barbary Mazurkiewicz i Zdzisława Polska  znalazły się w tomiku „Poeci Ziemi Lubaczowskiej w hołdzie Niepodległej”, wydanym przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w listopadzie 2018 roku.
Publikacja jest wyjątkowa, bo jest pierwszą, zawierającą historie i dane wszystkich jednostek OSP z powiatu lubaczowskiego. Jej współautorami są z resztą sami strażacy- Zarządy i działacze jednostek OSP, którzy pracowali pod egidą sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego oraz dyrektora  i pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.  Przedmowę napisał  historyk i regionalista, dr Zygmunt Kubrak.
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-leciem powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 75. rocznicą rzezi wołyńskiej, wydało śpiewnik „Piosenki kresowe i nie tylko”.  Wyborem i opracowaniem tekstów zajęła się Maria Magoń z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Lubaczowie.
Staraniem Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie,  pod koniec 2017 roku ukazała się publikacja autorstwa Jerzego Tabaczka „Szpital w Lubaczowie 1896-2016. Zarys dziejów”.  To pierwsza tak obszerna i szczegółowa pozycja wydawnicza, opisująca dzieje lubaczowskiej lecznicy, która wyszła na dodatek spod ręki lekarza, do tego mieszkańca Lubaczowa.
Wizyta Papieża Jana Pawła II w Lubaczowie w dniach 2-3 czerwca 1991 roku,  to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ziemi lubaczowskiej, jak i w dziejach całego Kościoła na terytorium archidiecezji lwowskiej w części polskiej, w tzw. „archidiecezji w Lubaczowie”. Szczegółowego opisania tej pamiętnej wizyty, a także okoliczności, które doprowadziły do odwiedzenia Lubaczowa przez św. Jana Pawła II podczas jego IV pielgrzymki do Ojczyzny podjął Adam Łazar. Tak powstał najnowszy album „Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów”.
pub_kol_lowieckich Publikacja jest wynikiem współpracy Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie z kołami łowieckimi, mającymi swoje obwody na terenie powiatu lubaczowskiego. Powstała też na kanwie sukcesu  wydawniczego, jaki odniosła poprzednia publikacja Powiatu Lubaczowskiego- związana z tradycjami kulinarnymi i nalewkarskimi kół gospodyń wiejskich powiatu.
Podczas Dożynek Powiatowych w Cewkowie 30 sierpnia miała swoją promocję najnowsza publikacja Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, zatytułowana „Nalewki, przekąski i zakąski Ziemi Lubaczowskiej”.  Zbiór oparty na tradycyjnych, lokalnych recepturach na małe posiłki  i trunki jest kolejnym, promującym dziedzictwo kulinarne i kulturowe ziemi lubaczowskiej.
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w 2015 roku wydało kolejny folder promocyjny powiatu lubaczowskiego. Ilustrowana publikacja zawierająca  m.in. informacje o gospodarce, historii,walorach turystycznych i przyrodzie powiatu, zachęca do odwiedzenia jego malowniczych terenów i poznawania jego historii. Swoją stronę w folderze ma Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej, oraz Związek Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej.
Po nazwą „Poznaj dziedzictwo kulturowe Pogranicza” Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie wydało właśnie najnowszy folder promocyjny powiatu lubaczowskiego. Ilustrowana publikacja, w której można znaleźć m.in. informacje o gospodarce, historii,walorach turystycznych i przyrodzie powiatu, ma zachęcić do odwiedzenia jego malowniczych terenów i poznawania jego historii. Na kartach folderu znalazły się także dane teleadresowe i opisy gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu, zrzeszonych w Lubaczowskim Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze”.
„Zabytkowa Architektura Dworsko-Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej”  to tytuł najnowszego albumu, wydanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. Bogato ilustrowana, 160-stronicowa  publikacja, przedstawia dzieje i architekturę pałaców, dworów, rządcówek oraz folwarków w prawie czterdziestu miejscowościach powiatu lubaczowskiego.
Na 110 stronach tej niezwykłej publikacji można znaleźć ponad 120 przepisów na tradycyjne dania kuchni kresowej, którymi podzieliły się koła gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu. To pierwszy taki zbiór kresowych przepisów w regionie.
Na 136 stronach znalazły się zdjęcia wszystkich cerkwi w lubaczowskiem, od tych najstarszych, XVI-wiecznych, w Radrużu i Gorajcu, po te, wzniesione w okresie międzywojennym w Kobylnicy Wołoskiej, Wielkich Oczach, Starym Lublińcu, Płazowie i jeszcze drewnianą w Radrużu. Nie pominięto miejsc po niezachowanych świątyniach, tzw. cerkwisk – w Baszni Dolnej, Dziewięcierzu, Kobylnicy Ruskiej, Krowicy Samej, Krzywem, Miłkowie, Suchej Woli, Opace, Podemszczyźnie, Sieniawce, Starej Hucie, Starym Bruśnie, Starym Siole, Załużu i ruiny w Hucie Różanieckiej oraz monaster Ojców Bazylianów w Werchracie.
 Z ogromną przyjemnością przekazuje w Państwa ręce folder o powiecie lubaczowskim. Pragnę zachęcić nim do odwiedzenia naszych malowniczych terenów, do poznawania historii naszej Małej Ojczyzny. O tym, że jest ona wyjątkowa świadczy przyjazne środowisko, atrakcyjne położenie geograficzne oraz liczne zabytki architektury; malownicze kościoły i cerkwie, grodziska, dwory i kurhany, ciekawe przydrożne krzyże oraz cmentarze bogate w rzeźby kamieniarki bruśnieńskiej.
Ten przewodnik skupia się na tworach przyrody będących pomnikami przyrody, zarówno w ujęciu prawnym jak i dotychczas nie uznanych prawnie z różnych względów. Są to przede wszystkim zabytkowe drzewa, których walory przyrodniczo- kulturowe są nie do przecenienia.

Strony: 1 2