Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Publikacje o regionie

Album „Zabytki Ziemi Lubaczowskiej – Architektura kościelna” pokazuje piękno kościołów i kaplic wpisanych w krajobraz tej ziemi. Dostarcza minimum wiedzy, w jakim czasie one powstawały kto je budował i upiększał, jakim nakładem pracy i środków finansowych były budowane. Każdy czas ma swoje kościoły, budowane w określonych stylach. Te najstarsze są dziś perłami architektury.
W południowo-wschodniej części Polski a w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, tuż przy granicy z Ukrainą leży powiat lubaczowski zajmujący około 1308 km2,  i jest największym w województwie podkarpackim.  Położony jest w regionie należącym do najciekawszych i najatrakcyjniejszych w kraju, tak z punktu widzenia przyrodniczego, krajoznawczego, jak również historycznego.
Autorzy tego Albumu zachęcają wszystkich, nie tylko do wędrówki tym szlakiem, ale zatrzymania się na dłużej, zboczenia z niego, by zobaczyć i poznać te miejsca, osobliwości przyrodnicze i kulturowe, które znajdują się w okolicy, a godne są zwiedzenia i poznania.
Wspólnota kulturowa ziemi lubaczowskiej posiada dzięki architekturze sakralnej wyjątkową wartość, tym bardziej cenną, że integralnie związaną z Kresami Rzeczypospolitej. Lubaczów i skupione wokół niego ośrodki w Cieszanowie, Horyńcu Zdroju, Narolu, Oleszycach, Starym Dzikowie i Wielkich Oczach, w nieodległej przeszłości funkcjonowały w ścisłym związku z większymi i mniejszymi ośrodkami kulturalno-gospodarczymi położonymi obecnie po wschodnie stronie polsko-ukraińskiej granicy. Lwów, Żółkiew, Jaworów, Rawa Ruska są ciągle obecne w tradycji i kulturze ziemi lubaczowskiej.
W północno-wschodniej części powiatu lubaczowskiego, w pobliżu Cieszanowa, leży malowniczo położona wśród lasów wieś Gorajec.W miejscowości tej na wzgórzu nad potokiem Gnojnik, znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce i Europie – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z końca XVI wieku.
W północno – wschodniej części powiatu lubaczowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Horyńca Zdroju, położona jest wieś Radruż.
W centralnej części tej osady, nad potokiem Radrużka, znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej  na terenie Polski- zespół cerkiewny p.w.św. Paraskewy z końca XVI wieku…
„Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej” ukazuje symbiozę dwóch środowisk – przyrodniczego i kulturowego. Bardzo często obok drewnianej opuszczonej cerkwi stoją wielowiekowe dęby – pomniki przyrody. Album podzielony jest na dwie części. Pierwsza poświęcona jest przyrodzie, w której możemy znaleźć zdjęcia z parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zwierząt czy unikalnych, chronionych prawnie roślin. W drugiej części możemy znaleźć zdjęcia najciekawszych zabytków znajdujących się na terenie powiatu lubaczowskiego.
W albumie tym są teksty i kolorowe zdjęcia obiektów godnych zobaczenia, nie na całym Roztoczu, ale zlokalizowanych na ziemi lubaczowskiej. Nie wszystkich, ale wybranych, tych, które są rzeczywiście skarbami. Zaświadczają one o wielokulturowości tego regionu, gdyż mieszkali tu Polacy, Ukraińcy i Żydzi oraz czasowo Niemcy. Zaświadczają o tym kościoły chrześcijańskie, cerkwie i synagogi.
Podręcznik ukazuje piękno środowiska wodnego pogranicza polsko – ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu lubaczowskiego, tomaszowskiego oraz rejonu jaworowskiego i żółkiewskiego.
Podręcznik edukacyjny „Przyroda powiatu lubaczowskiego” zawiera gruntowną wiedzę dotyczącą form rzeźby terenu i  w powiązaniu z budową geologiczną (…), a także z bogactwem fauny i flory. Na uwagę zasługuje pragmatyczne i poznawcze ujęcie obszarów prawnie chronionych, a także licznych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

Strony: 1 2