Przyroda powiatu lubaczowskiego

Podręcznik edukacyjny “Przyroda powiatu lubaczowskiego” zawiera gruntowną wiedzę dotyczącą form rzeźby terenu i  w powiązaniu z budową geologiczną (…), a także z bogactwem fauny i flory. Na uwagę zasługuje pragmatyczne i poznawcze ujęcie obszarów prawnie chronionych, a także licznych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Uzupełnieniem interesujących opisów turystycznych walorów przyrodniczych, są walory antropogeniczne dokumentujące przeszłość historyczną opisywanej ziemi. Pozycja prezentuje selektywne bogactwo walorów przyrodniczych i antropogenicznych stanowiących wspaniały produkt turystyczny, promujący ten piękny zakątek regionu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, w wymiarze turystyki krajoznawczej, kwalifikowanej i uzdrowiskowej. Interesujące opisy przestrzeni krajobrazowych, a także pojedynczych elementów wytworu natury i działalności materialnej człowieka, dodatkowo wspartych kilkudziesięcioma zasadnymi fotografiami, tworzą wspaniałą dokumentację tego obszaru dla celów poznawczych, edukacyjnych i turystycznych.