Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Norweski Mechanizm Finansowy

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich

W dniu 28 kwietnia br miała miejsce podpisanie umowy na przygotowanie projektu Powiatu Lubaczowskiego pt.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich”.
W imieniu Beneficjenta umowę podpisał Pan Józef Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowskiego, natomiast w imieniu Instytucji Pośredniczącej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Bernadetta Czerska – Zastępca Prezesa Zarządu.

Projekt Powiatu będzie współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009.  Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Lubaczowie oraz budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie.
Jednostką która jest odpowiedzialna za całość projektu jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Które jest zobowiązane prawodawstwem Unii Europejskiej oraz Polskim do zapobiegania bądź ograniczania wprowadzania do środowiska substancji zanieczyszczających, co w odniesieniu do powietrza wiąże się z redukcją gazów cieplarnianych. Tak więc realizacja przedmiotowego projektu jest spełnieniem obowiązku wynikających z przepisów unijnych oraz krajowych dotyczących ochrony środowiska.

Wg. założonego we wniosku harmonogramu projekt ma być realizowany w okresie od października 2007 r. do lipca 2009r. Jego całkowita wartość wynosi  473 032 euro, w tym dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 257 972 euro.