Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

,,EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi”- zapraszamy!

Już  2 października 2020 r. na Rynku Miejskim w Lubaczowie w godzinach 8:30 – 14:30 odbędzie się ,,EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi”. Organizatorzy- Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne “Roztocze Wschodnie”- poprzez warsztaty, konkursy, gry, quizy oraz prelekcje popularnonaukowe chcą kolejny rok edukować uczniów w tematyce m.in. ochrony przyrody, a szczególnie lasów, geologii, apiterapii oraz szkodliwości produktów azbestowych. Każdy będzie też mógł wymienić posegregowane odpady na sadzonki drzew!
(więcej…)

OGŁOSZENIE o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie

Działając na podstawie Uchwały nr XX/174/2020 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie. (więcej…)

81. rocznica agresji ZSRR na Polskę i Dzień Sybiraka

W dniu 17. września obchodziliśmy 81. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, a także Dzień Sybiraka. W uroczystościach upamiętniających poległych za Polskę oraz zesłanych na nieludzką ziemię mieszkańców powiatu lubaczowskiego, uczestniczyła m.in.  Marta Tabaczek, Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie oraz Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski. (więcej…)