Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

Działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2021r  nr  poz. 1899 z  późn.zm/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Powiatu Lubaczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie w 2022r.  (więcej…)