Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

X Koncert Piosenki Partyzanckiej „W Szałasie nad Tanwią”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Koncercie Piosenki Partyzanckiej „W Szałasie nad Tanwią”, który upamiętnia poległych w największej bitwie partyzanckiej z czasów II wojny światowej, do której doszło pod Osuchami w Puszczy Solskiej, w dniach 25–26 czerwca 1944 r. Koncert nawiązuje do tego wydarzenia i odbywa się tradycyjnie na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego oraz powiatów: lubaczowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Celem koncertu jest popularyzowanie pieśni partyzanckich wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego, przede wszystkim dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, a także uświadomienie wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka. (więcej…)

Razem w obliczu wojny

Współpraca samorządów w czasie kryzysu uchodźczego na pograniczu polsko-ukraińskim była głównym tematem „II transgranicznego spotkania samorządowców,  służb i organizacji pozarządowych zaangażowanych w kryzys uchodźczy”, które odbyło się 15 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, MiG Cieszanów oraz Fundacja Humanitarna Folkowisko przy wsparciu UNHCR. (więcej…)

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie z Uchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

 

Starosta Lubaczowski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

  (więcej…)