Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

II Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza, Ziemia Lubaczowska – 13-14 czerwca 2023 r.

Agenda

Wydarzenie jest drugą edycją ubiegłorocznej konferencji gospodarczej „Potencjał gospodarczy pogranicza polsko-ukraińskiego w powiatach lubaczowskim i jaworowskim”, która odbyła się w dniu 1 września 2022r. w Lubaczowie. Podczas tego wydarzenia samorządowcy z Ukrainy i Polski rozmawiali o potencjale gospodarczym Jaworowa i Gminy Lubaczów, a także o potrzebach inwestycji w infrastrukturę kolejową jako gwarancji wzrostu gospodarczego. Efektem spotkania było podpisanie przez jego uczestników stanowiska, w którym zadeklarowali m.in. wzajemną pomoc i wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych Polski i Ukrainy.

(więcej…)