Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

Dofinansowania i wyróżnienia projektu PCPR ,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”

Starosta Lubaczowski składa serdeczne podziękowania Pani Annie Schmidt- Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będącej Krajowym Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za przyznanie dofinansowania i wyróżnienia projektu pn. ,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, projekt przygotowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021, zdobył piąte miejsce w skali kraju na 67 projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania i otrzymał wyróżnienie.

(więcej…)