Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpoczęta!

W dniu 14.11.2022 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej odbyło się uroczyste sadzenie drzew i krzewów miododajnych,  w zabytkowym parku Baronów Brunickich i Wattmanów z XIX wieku, w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pn. ,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim „

(więcej…)

Awaria sieci telefonicznej i internetowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

                                                                             Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (07.09.2022 r.) nastąpiło przerwanie światłowodu. Do momentu usunięcia awarii w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie nie funkcjonuje sieć telefoniczna i internetowa. W związku z powyższym, nie ma możliwości połączenia się z pracownikami Urzędu dzwoniąc na numery telefonów stacjonarnych.

Projekt – „Gdy rozum śpi budzą się demony”

        Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi ,,Roztoczańska Perspektywa”, od 1 września 2022 r. realizuje projekt pn. ,,Gdy rozum śpi budzą się demony” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Całkowita wartość projektu: 23 300 zł
Dofinansowanie projektu: 18 600 zł
Wkład własny do projektu: 4 700 zł

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 1.