Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

Ogłoszenie naboru do Projektu Opieka Wytchnieniowa

                                                    Szanowni Państwo,
                                      Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego

Powiat Lubaczowski planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. (więcej…)