Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

Kampania społeczna – „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał”

          Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w okresie od 1 września 2023 r.  rozpoczął realizację kampanii społecznej pn. „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał” współfinansowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz  Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2023 r. (więcej…)

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC6007A, zlokalizowanej w Cieszanowie, ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 4646/12, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC6007A, zlokalizowanej w Cieszanowie, ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 4646/12, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7108A, zlokalizowanej w miejscowości Narol-Wieś, działka nr 1586/37, obr. 0011 gm. Narol, eksploatowanej przez operatora P4 Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako LBC7108A, zlokalizowanej w miejscowości Narol-Wieś, działka nr 1586/37, obr. 0011 gm. Narol, eksploatowanej przez operatora P4 Sp. z o.o.