Przetargi-aktualne

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) – ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa instalacji gazowej i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584295

SIWZ_Przebudowa kotłowni ZS Lubaczów

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty