Przetargi-aktualne

Zaproszenie do składania ofert – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”, niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla ww. zadania inwestycyjnego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów wykonania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączone poniżej zaproszenie do składania ofert.