Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Zbiórka na rzecz szpitala- wciąż można pomagać!

Od wiosny trwa niepubliczna zbiórka na rzecz Szpitala Powiatowego w Lubaczowie. Dzięki hojności darczyńców- m.in. lokalnych przedsiębiorców, radnych, samorządowców, jak i osób prywatnych, udało się już zebrać ponad 7000 zł.  Pierwotnie fundusze miały być przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla szpitala w związku z trwającą pandemią cOVID-19, jednak placówka ma już zapewnione takie środki w wystarczającej ilości. Stąd zrodził się pomysł, by za zgromadzone pieniądze zakupić kardiomonitor, który będzie pomagał ratować życie najmłodszych pacjentów placówki, także po ustaniu epidemii. (więcej…)

Nabór na członków komisji konkursowej

Starosta Lubaczowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( t. j.  Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021 r. (więcej…)

Wkrótce zmiana w organizacji ruchu przy Starostwie

Informujemy, że z dniem 27.10.2020 r. konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., oraz PBI WMB Sp. z o.o., przystąpi do rozpoczęcia realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259”. W chwili obecnej m.in. w pobliżu budynku Starostwa Powiatowego trwają prace przygotowawcze, związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i dostawami materiałów na budowę. Za utrudnienia w ruchu  przepraszamy.

(więcej…)