Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

BADANIA ANKIETOWE NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA PARTNERSTWA „ROZTOCZE” NA LATA 2022–2030”

Powiat Lubaczowski tworzący wraz z Miastem Lubaczów, Gminą Lubaczów, Gminą Horyniec-Zdrój, Miastem i Gminą Narol oraz Miastem i Gminą Cieszanów Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, przystąpił do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń. (więcej…)

W związku z zawieszeniem działalności Apteki „ARNICA” S.J ul. Kościuszki 12, 37- 600 Lubaczów informujemy, iż w bieżącym tygodniu nastapi zmiana w „Rozkładzie dyżurów Aptek na terenie Miasta Lubaczowa w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2022 r., Apteki będą pełniły dyżury w następujących terminach:

 

     Apteka „RÓŻANA” POL-STAN Sp. Z o.o.

  1. Świętej Anny 8, 37- 600 Lubaczów: od 19.07.2022 r. – 22.07.2022 r.

 

Apteka ANTIDOTUM, Małgorzata Wcisło

  1. Mickiewicza 168 M, 37-600 Lubaczów: od 23.07.2022 r. – 25.07.2022 r.

 

Harmonogram pracy pozostałych Aptek pozostaje bez zmian.

Dalsze zmiany będą na bieżąco aktualizowane.

Wizyta w partnerskim Powiecie Saarpfalz

W dniach 4-8 lipca starosta Lubaczowski Zenon Swatek wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Józefem Ozimkiem na zaproszenie Starosty Powiatu Saarpfalz Theophila Gallo,  gościli w partnerskim Powiecie Saarpfalz w Niemczech. Głównym celem wizyty, którą złożyli również inni przedstawiciele powiatów polskich i ukraińskich, położonych wzdłuż granicy, było podpisanie „Międzynarodowego sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie”. (więcej…)