Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dyżury Aptek

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023r.:

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie uchwałą Nr 198/835/2024 z dnia 10 kwietnia br. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy, wyznaczył Aptekę Różaną w Lubaczowie przy ul. Św. Anny 8, prowadzoną przez POL-STAN sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do pełnienia w roku 2024r.:

1. dyżurów w porze nocnej

  • przez cały rok od poniedziałku do soboty w godzinach od 21:00 do 23:00,
  • we wszystkie dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach od 19:00 do 21:00

2. dyżurów we wszystkie dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

Opisane dyżury obowiązują od dnia 15 kwietnia 2024 r.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm.), o którą ubiegał się Samorząd Aptekarski od kilku lat. Zmiany te znoszą obowiązek zapewnienia całodobowych dyżurów aptek i wprowadzają finansowanie określonych w ustawie godzin dyżuru przez NFZ.

Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego

 

Uchwała  Nr LX/440/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie z ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2024 r.

 

URP-LX-440-2023

 

Informacja nr 7 z dnia 02-11-2023 r.

Informujemy o zmianie w „Rozkładzie dyżurów Aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.” określonym w załączniku nr 2 do uchwały nr LI/401/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Apteka dyżurna Dyżur
od-do
APTEKA MEDICA, ul. Rynek 2-3/3, 37-600 Lubaczów 06.11.2023 r. – 13.11.2023 r.

 

Informacja nr 6 z dnia 14-09-2023 r.

Informujemy o zmianie w „Rozkładzie dyżurów Aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.” określonym w załączniku nr 2 do uchwały nr LI/401/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Apteka dyżurna Dyżur
od-do
PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c, 37-600 Lubaczów 18.09.2023 r. – 25.09.2023 r.
APTEKA MEDICA, ul. Rynek 2-3/3, 37-600 Lubaczów 25.09.2023 r. – 02.10.2023 r.

Informacja nr 5 z dnia 06-07-2023 r.

Informujemy o zmianie w „Rozkładzie dyżurów Aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.” określonym w załączniku nr 2 do uchwały nr LI/401/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Apteka dyżurna Dyżur
od-do
APTEKA MEDICA, ul. Rynek 2-3/3, 37-600 Lubaczów 10.07.2023 r. – 17.07.2023 r.

Informacja nr 3 z dnia 05-01-2023 r.
w związku z pismem jakie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie informujemy, że Apteka Arnica Sp. J. M. Kłak, A. Kłak–Skubis, ul. Kościuszki 12, 37-600 Lubaczów z powodu zmian organizacyjnych jest nieczynna od 01-01-2023 r. dane ujęte w punkcie 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XLVIII/383/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. uległy zmianie.
Informujemy, że aktualny harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu lubaczowskiego publikowany jest w kalendarzu powyżej

z up. Starosty
mgr inż. Mariusz Pieróg
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

Informacja o zmianie w rozkładzie dyżurów Aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.

 

W dniach od 02.01.2023 r. do 09.01.2023 r. dyżur będzie pełnić Apteka Medica, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (Domus), 37-600 Lubaczów, natomiast w dniach od 23.01.2023 r. do 30.01.2023 r. dyżur będzie pełnić Apteka Medica, ul. Rynek 2-3/3, 37-600 Lubaczów.

Uchwała NR LI/401/2023

Uchwała NR XLVIII/383/2022

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022r.:

Uchwała Nr XLVI3752022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 września 2022 r.

Informacje

Uchwała nr XXXIX-324-2021

Załącznik do uchwały Nr 1 – apteki 2022

Załącznik do uchwały Nr 2 – apteki 2022

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2021r.:

Uchwała nr XXVI-222-2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI-222-2020

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI-222-2020

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2020r.:

Uchwała nr XIV-127-2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV-127-2019

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV-127-2019

Dyżury aptek na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2019r.:

Uchwała nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI-252-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.