Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zasłużeni

W bieżącym roku Rada Powiatu Lubaczowskiego po raz drugi przyzna tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”, który jest nadawany jako wyraz uznania za szczególne zasługi i osiągniecia oraz wybitną działalność na rzecz Powiatu Lubaczowskiego. O uhonorowanie poszczególnych osób tym wyróżnieniem mogą wnioskować m.in. Przewodniczący Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, komisje stałe Rady Powiatu, również stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupy mieszkańców. Co ważne, tytuł może być nadany także pośmiertnie. Zachęcamy zatem do składania wniosków! Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Obsługi Rady Starostwa Powiatowego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, do dnia 30.04.2020 r. (data wpływu do urzędu).

Wniosek musi zawierać dane takie jak imię i nazwisko kandydata, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo (tytuł może być nadany również cudzoziemcom), miejsce zamieszkania oraz prezentację zawodowej i społecznej działalności kandydata, uzasadnienie wniosku i pisemną zgodę kandydata. Kolejnym krokiem jest zaopiniowanie wniosku przez Komisję Tytułu Honorowego, w skład której wchodzi Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Starosta Lubaczowski oraz Przewodniczący Komisji Rady Powiatu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu, a osoba uhonorowana otrzymuje uroczyście akt nadania, potwierdzający przyznanie Tytułu oraz zostaje wpisana do Księgi „Zasłużonych dla Powiatu Lubaczowskiego”.

Inicjatywa upamiętnienia wybitnych dla Powiatu Lubaczowskiego postaci, zrodziła się w 2019 roku w związku z obchodzonym wówczas jubileuszem 20-lecia powołania samorządu powiatowego. Komisja Księgi Honorowej Powiatu Lubaczowskiego zaakceptowała 7 kandydatur osób cieszących się niekwestionowanym autorytetem i zasłużonych dla naszego powiatu. Podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu 7 maja 2019 r. w auli Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie wyróżnienia otrzymali: J.Em. ks.prof. Marian kardynał Jaworski- Arcybiskup Senior Archidiecezji Lwowskiej, ks. dr hab. Mariusz Leszczyński- Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Józef Michalik- Starosta Lubaczowski w latach 1999-2018, Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Wróbel – wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu, dr Zygmunt Kubrak– zasłużony badacz dziejów Lubaczowa i pośmiertnie Andrzej Buczek- związkowiec „Solidarności” Ziemi Przemyskiej.

Poniżej do pobrania dokumenty potrzebne do zgłoszenia kandydatury oraz regulamin przyznawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.

UCHWAŁA NR VI/56/2019 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. zał.1,  zał.2, zał.3.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Obsługi Rady,  tel.: 16 632 87 11.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf AKT_NADANIA_TYTULU 677 KB 564
doc Wzor_wniosku_o_nadanie_tytulu_honorowego 15 KB 473
doc Regulamin_trybu_pracy_Komisji 26 KB 468