Podkarpacie stawia na zawodowców

Powiat Lubaczowski otrzymał 1302 638,35  złotych dofinansowania na realizację  projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on  częścią realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie projektu systemowego . Okres realizacji – od czerwca 2012 do października 2014r.

Główne założenia projektu to organizacja staży i praktyk dla ponad  270 uczniów z Zespołu Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz Zespołu Szkół w Oleszycach. Uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży – otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę – stypendium stażowe. Staże i praktyki odbywać się będą w firmach współpracujących ze szkołami. Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami, po zakończeniu projektu, mogą oni zostać potencjalnymi pracodawcami dla młodych ludzi.

W zależności od oferty kształcenia w szkołach przewidziane zostały również różne kursy, w tym m.in.:

  • kurs parzenia kawy
  •  kurs obsługi przyjęć
  • kurs obsługi programu Optima
  • kurs spawania
  • kurs ECDL
  • kurs obsługi wózków widłowych
  • kurs Inventor
  • kurs obsługi kas fiskalnych
  • kurs z zakresu pielęgnacji upraw

Każda szkoła biorąca udział w projekcie jest  zobowiązana do wdrożenia efektywnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.  W ramach projektu w każdej szkole zostanie utworzona pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również  przeprowadzone zostaną szkolenia rad pedagogicznych m. in. z zakresu doradztwa zawodowego.  Przedstawiciel rady z każdej szkoły zostanie skierowany na szkolenie przygotowujące go do roli doradcy edukacyjno-zawodowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację ciekawych zajęć dodatkowych zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Ponadto ze środków projektowych wzbogacona zostanie baza szkół, a przede  wszystkim wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie zawodowe.