Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podkarpacie stawia na zawodowców

Powiat Lubaczowski otrzymał 1302 638,35  złotych dofinansowania na realizację  projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on  częścią realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie projektu systemowego . Okres realizacji – od czerwca 2012 do października 2014r.

Główne założenia projektu to organizacja staży i praktyk dla ponad  270 uczniów z Zespołu Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz Zespołu Szkół w Oleszycach. Uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży – otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę – stypendium stażowe. Staże i praktyki odbywać się będą w firmach współpracujących ze szkołami. Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami, po zakończeniu projektu, mogą oni zostać potencjalnymi pracodawcami dla młodych ludzi.

W zależności od oferty kształcenia w szkołach przewidziane zostały również różne kursy, w tym m.in.:

  • kurs parzenia kawy
  •  kurs obsługi przyjęć
  • kurs obsługi programu Optima
  • kurs spawania
  • kurs ECDL
  • kurs obsługi wózków widłowych
  • kurs Inventor
  • kurs obsługi kas fiskalnych
  • kurs z zakresu pielęgnacji upraw

Każda szkoła biorąca udział w projekcie jest  zobowiązana do wdrożenia efektywnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.  W ramach projektu w każdej szkole zostanie utworzona pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również  przeprowadzone zostaną szkolenia rad pedagogicznych m. in. z zakresu doradztwa zawodowego.  Przedstawiciel rady z każdej szkoły zostanie skierowany na szkolenie przygotowujące go do roli doradcy edukacyjno-zawodowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację ciekawych zajęć dodatkowych zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Ponadto ze środków projektowych wzbogacona zostanie baza szkół, a przede  wszystkim wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie zawodowe.