Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Atrakcyjne działki na sprzedaż

 1. Oznaczenie nieruchomości:
 • Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6, składająca się z działek budowlanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha.
 • W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 1450) sprzedaż działek budowlanych, wymienionych w ppkt 1) nastąpi wraz ze zbyciem udziału w prawie własności do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, w następujący sposób:
 1. działki o numerach: 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12 – zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą Kw nr PR1L/00045427/2,
 2. działki o numerach: 5773/7, 5773/9 zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.
 3. Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanych drogach wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowane są nieruchomości znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomości znajdują się w otoczeniu z terenami zurbanizowanymi, zabudową jednorodzinną i drogami publicznymi.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

 • działki o numerach ewidencyjnych: 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12, 5773/7 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • działka nr 5773/9  położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • działki o numerach ewidencyjnych: 5773/1 i 1464 położone są w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 1. Cena nieruchomości:
L.p. Nr działki Pow.
(w ha)
Cena wywoławcza
brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej(w zł)
Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
(w zł)
1 1463/9 0,1011 65 713,67 6 571,00
2 1463/10 0,1004 65 326,22 6 533,00
3 1463/11 0,0985 61 317,65 6 132,00
4 1463/12 0,0987 61 422,20 6 142,00
5 5773/1

droga wewnętrzna

0,1831  
6 5773/7 0,1082 66 267,94 6 627,00
7 5773/9 0,1148 90 532,15 9 053,00
8 1464

droga wewnętrzna

0,2390  
Razem: 1,2509 543 925,51 54 392,00

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
jpg Mapa- działki na sprzedaż 278 KB 726